Logo GGD Brabant-Zuidoost
Regionaal Kompas Volksgezondheid Brabant-Zuidoost
Begeleid- en beschermd wonen
Voorzieningen

Welke voorzieningen zijn er voor begeleid- en beschermd wonen in de regio?

Woonbegeleiding door Smo-Helmond en Neos

Smo-Helmond biedt woonbegeleiding in Helmond en de Peelregio. De woonbegeleiding is er voor alleenstaanden en gezinnen die problemen hebben in hun woonsituatie, en voor mensen die vanuit de opvang weer zelfstandig gaan wonen. De woonbegeleiding bestaat onder andere uit het beheer van financiën, budgetteren, huishouden, contacten leggen in de wijk en het onderhouden van een sociaal netwerk.

Neos biedt in Eindhoven verschillende vormen van begeleid zelfstandig wonen. Woonbegeleiding van Neos kan uitkomst bieden aan mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt, of waarbij dit dreigt te gebeuren. In veel gevallen hebben deze mensen al een periode van opvang achter de rug. Het doel van de begeleiding is dat de cliënt weer de regio over het eigen leven krijgt en weer zelfstandig kan functioneren in een (eigen) woning. Woonbegeleiding biedt ondersteuning waar nodig bij onder andere de huisvesting, op financieel gebied, sociale contacten, praktisch functioneren en dagbesteding. In geval van dreigende huisuitzetting wordt samen met de woningcorporatie gezocht naar een oplossing en deze samenwerking blijkt in veel gevallen succesvol.

Beschermd wonen door Smo-Helmond, Neos en GGz

Smo-Helmond bood in Helmond beschermd wonen in Sociaal Pension. Hier werd een laagdrempelige woonvoorziening voor thuislozen met psychiatrische problematiek geboden. Door weinig eisen of verblijfsvoorwaarden aan de bewoners te stellen, konden de bewoners zich thuis voelen en tot rust komen in het pension. Deze afdeling van Smo-Helmond is per 1 januari 2014 gesloten. Vanwege de sluiting was er vanaf 1 oktober 2013 een opnamestop.

Neos biedt in het Sociaal Pension woonruimte, zorg en langdurige begeleiding aan dak- en thuisloze cliënten die een beschermde woonomgeving nodig hebben. Hoewel het Sociaal Pension mensen de kans geeft om langere tijd in een beschermde omgeving te wonen, is het niet bedoeld als 'eindstation'. Het Sociaal Pension heeft een opvangcapaciteit van 26 plaatsen.

GGz Eindhoven (GGzE) en GGz Oost-Brabantbieden verschillende vormen van beschermd, beschut en begeleid wonen voor mensen met psychische en psychosociale problemen die moeite hebben met zelfstandig wonen. Naast begeleiding en ondersteuning in beschermde en beschutte woonvormen, is ook begeleiding in de eigen woning mogelijk.

Eugster A (GGD Brabant Zuidoost). Welke voorzieningen zijn er voor begeleid- en beschermd wonen in de regio? In: Regionale VTV, Regionaal Kompas Volksgezondheid Brabant-Zuidoost. Helmond: GGD Brabant-Zuidoost, Regionaal Kompas Volksgezondheid Brabant-Zuidoost\Thema's\Wmo\Wmo prestatieveld 7\Begeleid- en beschermd wonen, 18 maart 2014.

Regionaal Kompas Volksgezondheid, versie 4.0, 2 april 2014
© GGD Brabant-Zuidoost, Helmond.