Logo GGD HvB
Regionaal Kompas Volksgezondheid

Help


Hoe werkt het Regionaal Kompas?

Informatie zoeken

U kunt in het Regionaal Kompas op twee manieren informatie zoeken.

Onderwerpen

Het Regionaal Kompas gebruikt een hiërarchische opbouw (zoekboom) om de informatie te ordenen naar onderwerp. Klik links in het scherm op één van de drie hoofdonderwerpen. De zoekboom opent zich automatisch. Klik in de boom om onderliggende onderwerpen zichtbaar te maken. Rechts op het scherm verschijnt de informatie over het gekozen onderwerp. Kies hieruit het gewenste document of verwijzing.

Vrij zoeken

Vul in het veld voor de knop "ZOEK" een zoekterm in waarover u informatie wilt vinden en toets Enter of klik op "ZOEK". Kies daarna in het zoekresultaat dat verschijnt het gewenste document. Klik direct op de knop "ZOEK" voor een meer uitgebreide zoekfunctie.

Informatie gebruiken

Informatie uit het Regionaal Kompas is vrij te gebruiken mits duidelijk naar het Regionaal Kompas wordt verwezen. U kunt op twee manieren verwijzen naar het Regionaal Kompas.

1. De algemene verwijzing naar het Regionaal Kompas is als volgt:

Regionale VTV, Regionaal Kompas Volksgezondheid. 's-Hertogenbosch: GGD Hart voor Brabant, <http://www.regionaalkompas.nl>, Regionaal Kompas Volksgezondheid, versie 2.0, 9 juni 2011.

© GGD Hart voor Brabant, 's-Hertogenbosch.

2. Wanneer u wilt verwijzen naar informatie uit een specifiek document, dan vindt u onderaan het document informatie over de exacte wijze waarop u dat moet doen.


Tips en trucs

Extra informatie in een document

Door met de muis over het document te gaan, krijgt u hyperlinks naar o.a. literatuurverwijzingen, informatie over bronnen en uitleg van begrippen te zien. Deze hyperlinks geven informatie in een popup-scherm.

Waar ben ik?

In het onderste deel van de paginakop is met een 'kruimelpad' aangegeven waar u zich in het Regionaal Kompas bevindt.

Bij het zoeken naar onderwerp met de zoekboom wordt steeds bovenaan in het zoekresultaat een gekleurde balk zichtbaar, waarmee aangegeven wordt in welk hoofdonderwerp u op dat moment zoekt. Klik in de balk om van hoofdonderwerp te veranderen.

Printen van een document

Van een document is een aparte versie om te printen beschikbaar. Klik daarvoor, wanneer u een document geopend heeft, op de Print-knop van uw browser. Stel bij het printen het papierformaat in op landscape.

Printen van een onderwerp

U kunt alle documenten van een onderwerp in één keer printen. Klik daarvoor, wanneer u de inhoudsopgave van een document voor u heeft, op de Print-knop van uw browser. Stel bij het printen het papierformaat in op landscape.

Wie is de auteur?

Onderin het document staat aangegeven welke auteurs verantwoordelijk zijn voor de informatie en op welke wijze gerefereerd kan worden naar het document. Bij de printversie verschijnen de auteursnamen bovenin.

Naar boven

GGD Hart voor Brabant. Help. In: Regionale VTV, Regionaal Kompas Volksgezondheid Hart voor Brabant. 's-Hertogenbosch: GGD Hart voor Brabant, Regionaal Kompas Volksgezondheid Hart voor Brabant, 10 juni 2011.

Regionaal Kompas Volksgezondheid, versie 2.4, 31 december 2014
© GGD Hart voor Brabant, 's-Hertogenbosch.