Logo GGD HvB
Regionaal Kompas Volksgezondheid

Over deze site


Wat is het Regionaal Kompas Volksgezondheid?

Informatie over volksgezondheid en de mogelijkheden om deze te verbeteren

Het Regionaal Kompas Volksgezondheid is een actuele digitale wegwijzer over de volksgezondheid en de mogelijkheden om de volksgezondheid te verbeteren.

Het Regionaal Kompas geeft antwoord op vragen als:

  • Hoeveel mensen hebben diabetes mellitus en wat zijn de gevolgen daarvan?
  • Wat zijn aanbevolen interventies om het aantal rokers terug te dringen?
  • Welke interventies zijn er beschikbaar in de regio voor de preventie van overgewicht?

 

 

Daarnaast vindt u onder 'Gemeente' en 'Regio' de belangrijkste bevindingen uit de regionale Volksgezondheid Toekomstverkenning. De regionale VTV gaat in op landelijke, regionale en lokale (ontwikkelingen in) gezondheid en factoren die daarop van invloed zijn.

Actualisering en aanvulling van informatie

Er wordt doorlopend gewerkt aan de actualisering en aanvulling van de informatie in het Regionaal Kompas. Door minimaal twee maal per jaar met een nieuwe uitgave (release) te verschijnen, proberen we in te spelen op actuele onderwerpen.


Voor wie is het Regionaal Kompas bedoeld?

Het Regionaal Kompas Volksgezondheid is in eerste instantie gericht op beleidsmakers van gemeenten en regionale en lokale instellingen op het gebied van de volksgezondheid.

Naar boven


Wie maakt het Regionaal Kompas?

Wie werken mee aan het Regionaal Kompas?

Redactieteam:

Bergh K van den, Bruijne E de, Kortekaas H, Piek J, Smulders G, Wolters W.

Technische realisatie en vormgeving:

RIVM.

Auteurs

Bakel M van, Bergh K van den, Boer E de, Custers G, Dorst LC, Enthoven C, Heuvel E van den, Hijma E, Hoogen P van den, Jeeninga W, Mathijssen J, Pallast E, Poort E, Scholtes M, Smulders G, Thijssen N, Piek J, Pos S, Venemans A.

Naar boven


Disclaimer

Aan de totstandkoming van deze uitgave is uiterste zorg besteed. Voor informatie die desondanks onvolledig of onjuist is opgenomen, aanvaardt de redactie geen aansprakelijkheid.

Informatie uit het Regionaal Kompas is vrij te gebruiken mits duidelijk wordt verwezen naar het Regionaal Kompas. U vindt onderaan elk document informatie over de wijze waarop u naar het Regionaal Kompas kunt verwijzen.

Er wordt geen enkele garantie of verklaring, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend, gegeven terzake van de redelijkheid, juistheid of volledigheid van de informatie welke op de site wordt gepubliceerd of waartoe via de site toegang wordt geboden. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik, wordt door de GGD Hart voor Brabant uitdrukkelijk afgewezen. Er wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de site.

Naar boven

Bruijne E de (GGDHvB). Over deze site. In: Regionale VTV, Regionaal Kompas Volksgezondheid Hart voor Brabant. 's-Hertogenbosch: GGD Hart voor Brabant, Regionaal Kompas Volksgezondheid Hart voor Brabant, 17 december 2010.

Regionaal Kompas Volksgezondheid, versie 2.4, 31 december 2014
© GGD Hart voor Brabant, 's-Hertogenbosch.