Logo GGD HvB
Regionaal Kompas Volksgezondheid

Gemeente

Gemeenten hebben een belangrijke rol in het bewaken en bevorderen van de gezondheid van hun inwoners. De Wet publieke gezondheid (Wpg) schrijft voor dat gemeenten elke vier jaar hun volksgezondheidsbeleid vaststellen. De GGD heeft 28 gemeentelijke rapporten 'Gezondheid telt!' opgesteld met informatie over gezondheid en adviezen voor lokaal en integraal gezondheidsbeleid. Deze rapporten zijn uitermate geschikt voor gemeenten bij het formuleren van gezondheidsbeleid.

Regionale Volksgezondheid Toekomstverkenning 2011

De gemeentelijke rapporten zijn een onderdeel van de regionale Volksgezondheid Toekomstverkenning 2011 van de GGD Hart voor Brabant. Ze zijn mede gebaseerd op het regionale rapport 'Gezondheid telt! In Hart voor Brabant 2011' en de daarbij behorende deelrapporten. In de linker kolom kunt per gemeente het betreffende lokale rapport inzien.

De eerstvolgende regionale VTV komt naar verwachting in 2015 uit. 

Gezondheidsmonitor

De regionale VTV is mede gebaseerd op de gegevens uit de Gezondheidsmonitors van de GGD.

In de linkerkolom vindt u per gemeente linken naar de tabellenboeken en kernbevindingen van deze monitors. Voor alle cijfers van de andere Gezondheidsmonitors en enkele andere bronnen kunt u de GGD Gezondheidsatlas raadplegen.

GGD Hart voor Brabant indeling gemeente vanaf 2011

Regio

Bevindingen op regionaal niveau zijn te vinden bij regio.

Voor alle cijfers van de Gezondheidmonitors en enkele andere bronnen kunt u de GGD Gezondheidsatlas raadplegen.

Bronnen en Literatuur

Bronnen

Regionale VTV, Regionaal Kompas Volksgezondheid Hart voor Brabant. 's-Hertogenbosch: GGD Hart voor Brabant, <http://www.regionaalkompas.nl/hart-voor-brabant/>, versie 2.4, 31 december 2014