Logo GGD HvB
Regionaal Kompas Volksgezondheid

Regio

Regionale Volksgezondheid Toekomstverkenning

Eens in de vier jaar brengt de GGD Hart voor Brabant een regionale Volksgezondheid Toekomstverkenning (regionale VTV) uit. Hierin worden alle beschikbare en relevante gegevens over de volksgezondheid en zorg uit de Gezondheidsmonitor en andere bronnen verzameld, geanalyseeerd en geïntegreerd

De laatste regionale VTV is van 2011. In het regionale rapport ‘Gezondheid telt! In Hart voor Brabant 2011’  staan drie thema’s centraal:

  1. De invloed van de fysieke en sociale omgeving op de gezondheid;
  2. Gezondheidsverschillen verminderen tussen mensen met een hoge en lage sociaaleconomische status;
  3. De relatie tussen gezondheid, preventie, zorg en participatie.

Het rapport is gebaseerd op een aantal deelrapporten die ook op deze site staan. De drie thema’s zijn verder uitgewerkt voor de 28 gemeenten van de regio GGD Hart voor Brabant in de gemeentelijke rapporten 'Gezondheid telt!'.

De eerstvolgende regionale VTV komt naar verwachting in 2015 uit.

Gezondheidsmonitor

De Gezondheidsmonitor bestaat uit vier deelmonitors: kinderen (0 t/m 11 jaar); jongeren (12 t/m 18 jaar); volwassenen (19 t/m 64 jaar) en ouderen (65 jaar en ouder). Om de vier jaar verzamelt de GGD voor elke gemeente gegevens over deze vier groepen via een enquête onder een steekproef.

De meest recente bevindingen voor deze vier deelmonitors op het niveau van het werkgebied van de regio Hart voor Brabant vindt u hieronder.

Jeugdmonitor 0 t/m 11 jaar 2013

Gezondheidsmonitor Jongeren 2011

Gezondheidsmonitor Volwassenen/Ouderen 2012

Voor alle cijfers van de Gezondheidmonitors en enkele andere bronnen kunt u de GGD Gezondheidsatlas raadplegen.

Regionale VTV, Regionaal Kompas Volksgezondheid Hart voor Brabant. 's-Hertogenbosch: GGD Hart voor Brabant, <http://www.regionaalkompas.nl/hart-voor-brabant/>, versie 2.4, 31 december 2014