Logo GGD HvB
Regionaal Kompas Volksgezondheid

Thema's

In de linkerkolom vindt u verschillende thema’s die te maken hebben met volksgezondheid. Dit kunnen lichamelijke of psychische aandoeningen zijn, factoren die van invloed zijn op gezondheid, bevolkingskenmerken of beleidsaspecten.

Op basis van landelijke, regionale en lokale ontwikkelingen wordt een thema uitgewerkt en op deze website geplaatst. De inhoud wordt regelmatig geactualiseerd.

U vindt per thema informatie over:

  • Definitie en relevantie
  • Omvang
  • Beleid
  • Interventies

De thema's zijn uitgewerkt op landelijk, regionaal en lokaal niveau.

Kijk ook eens bij:

Bronnen en Literatuur

Literatuur

  • SGBO, Onderzoeks- en adviesbureau van de VNG.Versterking bestuurlijke regie in de openbare gezondheidszorg. Den Haag: SGBO, 2008.
  • VNG, Vereniging van Nederlandse Gemeenten.Openbare gezondheid, gezondheidsbeleid. URL http: //www.vng.nl/smartsite.dws?id=57477&it=3 geraadpleegd op 1 december 2009. VNG, 2009.

Begrippen en afkortingen

Afkortingen

GGD
Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst
ggz
Geestelijke gezondheidszorg
IGZ
Inspectie voor de Gezondheidszorg
URL: http://www.igz.nl
VWS
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
URL: www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws
Regionale VTV, Regionaal Kompas Volksgezondheid Hart voor Brabant. 's-Hertogenbosch: GGD Hart voor Brabant, <http://www.regionaalkompas.nl/hart-voor-brabant/>, versie 2.4, 31 december 2014