GGD-Limburg-Noord-logo
Regionaal Kompas Volksgezondheid Limburg-Noord

Informatie over volksgezondheid en de mogelijkheden om deze te verbeteren

Het Regionaal Kompas geeft antwoord op vragen als:

  • Hoeveel mensen hebben diabetes mellitus en wat zijn de gevolgen daarvan?
  • Wat zijn aanbevolen interventies om het aantal rokers terug te dringen?
  • Welke interventies zijn er beschikbaar in de regio voor de preventie van overgewicht?

Regelmatige actualisering en aanvulling van informatie

Er wordt doorlopend gewerkt aan de actualisering en aanvulling van de informatie in het Regionaal Kompas Volksgezondheid. Door regelmatig met een nieuwe uitgave (release) te verschijnen, proberen we in te spelen op actuele ontwikkelingen.

Het Regionaal Kompas Volksgezondheid is in eerste instantie gericht op beleidsmakers van gemeenten en regionale en lokale instellingen op het gebied van de volksgezondheid. .

Wie werken mee aan het Regionaal Kompas?

GGD Limburg-Noord

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie

Aan de totstandkoming van deze uitgave is uiterste zorg besteed. Voor informatie die desondanks onvolledig of onjuist is opgenomen, aanvaardt de redactie geen aansprakelijkheid.

Informatie uit het Regionaal Kompas Volksgezondheid is vrij te gebruiken mits duidelijk wordt verwezen naar het Regionaal Kompas Volksgezondheid. U vindt onderaan elk document informatie over de wijze waarop u naar het Regionaal Kompas Volksgezondheid kunt verwijzen.

Er wordt geen enkele garantie of verklaring, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend, gegeven terzake van de redelijkheid, juistheid of volledigheid van de informatie welke op de site wordt gepubliceerd of waartoe via de site toegang wordt geboden. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van, wordt door GGD Limburg Noord uitdrukkelijk afgewezen. Er wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de site.

Over deze site. Regionaal Kompas Volksgezondheid Limburg-Noord. Venlo: GGD Limburg-Noord, http://www.regionaalkompas.nl/limburg-noord, Regionaal Kompas Volksgezondheid Limburg-Noord, 30 september 2011.

Regionaal Kompas Volksgezondheid, versie 1.8.9, 14 oktober 2014
© GGD Limburg-Noord, Venlo.