Logo GGD Zaanstreek Waterland
Regionaal Kompas Volksgezondheid Zaanstreek-Waterland

Over deze site

Wat is het Regionaal Kompas Volksgezondheid?

Het regionaal kompas volksgezondheid is een actuele digitale wegwijzer over de grootte van specifieke geozndheidsproblemen (diabetes, roken etc) op regionaal en nationaal niveau. Bovendien laat het de mogelijkheden voor passend beleid en beschikbare interventies zien. Het regionaal kompas geeft antwoord op vragen als:

  • Hoeveel mensen hebben diabetes mellitus en wat zijn de gevolgen daarvan?
  • Wat zijn aanbevolen interventies om het aantal rokers terug te dringen?
  • Welke interventies zijn er beschikbaar in de regio voor de preventie van overgewicht?

Regelmatige actualisering en aanvulling van informatie

Er wordt doorlopend gewerkt aan de actualisering en aanvulling van de informatie in het Regionaal Kompas Volksgezondheid. Door regelmatig met een nieuwe uitgave (release) te verschijnen, proberen we in te spelen op actuele ontwikkelingen.

Voor wie is het Regionaal Kompas Volksgezondheid?

Het Regionaal Kompas Volksgezondheid is in eerste instantie gericht op beleidsmakers van gemeenten en regionale en lokale instellingen op het gebied van de volksgezondheid.

Wie maakt het Regionaal Kompas Volksgezondheid?

Wie werken er aan het Regionaal Kompas:

Projectteam Regionaal Kompas: M. Heemskerk, M. Mulder, J. Graaman, S. Bleeker

Technische realisatie en vormgeving: RIVM

Redactie: A. Versteeg, A. Straathof, N. Groothuismink, M. Ijzerloo, S. Extra

Disclaimer

Aan de totstandkoming van deze uitgave is uiterste zorg besteed. Voor informatie die nochtans onvolledig of onjuist is opgenomen, aanvaarden redactie, auteurs en uitgever geen aansprakelijkheid.

Informatie uit het Regionaal Kompas Volksgezondheid is vrij te gebruiken mits duidelijk wordt verwezen naar het Regionaal Kompas Volksgezondheid. U vindt onderaan elk document informatie over de wijze waarop u naar het Regionaal Kompas Volksgezondheid kunt verwijzen.

Er wordt geen enkele garantie of verklaring, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend, gegeven terzake van de redelijkheid, juistheid of volledigheid van de informatie welke op de site wordt gepubliceerd of waartoe via de site toegang wordt geboden. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van, wordt door GGD Zaanstreek-Waterland uitdrukkelijk afgewezen. Er wordt geen garantie geboden voor foutloos en ononderbroken functioneren van de site.

Over deze site. In: Regionale VTV, Regionaal Kompas Volksgezondheid Zaanstreek-Waterland. Zaandam: GGD Zaanstreek-Waterland, Regionaalkompas GGD Zaanstreek-Waterland, 30 augustus 2012.

Regionaal Kompas Volksgezondheid, versie 1.0, 30 augustus 2012
© GGD Zaanstreek-Waterland, Zaandam.