Logo GGD Zaanstreek Waterland
Regionaal Kompas Volksgezondheid Zaanstreek-Waterland
Alcohol

Wat gebeurt er in de regio Zaanstreek-Waterland?

Aanpak schadeljik alcoholgebruik is een regionaal speerpunt

De negen gemeenten in Zaanstreek-Waterland hebben de aanpak van schadelijk alcoholgebruik als regionaal speerpunt voor het gezondheidsbeleid 2013-2016 gekozen. De doelgroep is de jeugd en hun ouders/opvoeders. De gemeenten trekken deels samen op in hun streven om de startleeftijd waarop jongeren alcohol gaan drinken, uit te stellen. Daarnaast willen ze voorkomen dat dat jongeren te vroeg, te vaak en te veel drinken. De GGD Zaanstreek-Waterland werkt in de uitvoering nauw samen met Brijder Verslavingszorg.

Jeugdgezondheidszorg als basis

De jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD staat aan de basis van de preventie van schadelijk alcoholgebruik onder jongeren in de regio. Aangetoond is dat het stellen van duidelijke en strenge regels door ouders omtrent het alcoholgebruik, effectief is in het uitstellen van de leeftijd waarop jongeren beginnen met het drinken van alcohol. Preventie en voorlichting zijn dan ook uitermate belangrijk. Tegen die achtergrond geeft de JGZ tijdens het Contactmoment (CM) in groep 7 alcoholvoorlichting aan alle ouders en kinderen. Het CM is specifiek voor dit doel uitgebreid met vijf 'alcoholminuten'. Aan de hand van een plaat met een afbeelding van een hersenscan van een drinker en een niet-drinker praten de verpleegkundigen met ouders en kinderen over de gevaren van alcoholgebruik op jonge leeftijd. De afspraak 'geen alcohol onder de 18 jaar' staat in dit gesprek centraal. Het gesprek met ouders en kinderen vindt plaats op individuele basis. Na afloop krrijgen kind en ouders informatiemateriaal mee voor thuis.

Deze werkwijze is in opdracht van de gemeenten in Zaanstreek-Waterland onderzocht. Hier vindt u de samenvatting.

Gezonde School

Ook de invoering van de landelijke Gezonde School methode op de basisscholen is een gemeenschappelijk streven van de negen gemeenten voor het nieuwe lokaal gezondheidsbeleid. Een Gezonde School is een school die gezondheid een vaste plek in haar beleid geeft. Hierdoor kan de school eenvoudiger kiezen uit de grote hoeveelheid gezondheidsinitiatieven die op het onderwijs afkomen. Lokale en regionale partners, zoals de GGD, helpen Gezonde Scholen bij hun keuze voor effectieve gezondheidsactiviteiten. Een Gezonde School draagt bij aan een gezondere leefstijl en betere schoolprestaties.

Preventie regionaal en per gemeente vormgegeven

Gemeenten trekken samen op in het vaststellen en uitvoeren van beleid gericht op het terugdringen van schadelijk alcoholgebruik onder jongeren. Voorbeelden hiervan zijn de campagne rondom de nieuwe Drank- en Horecawet, die de gemeenten moet uitvoeren of de activiteiten voor 'Opgroeien zonder alcohol'. Daarnaast wordt de aanpak van schadelijk alcoholgebruik per gemeente verder vormgegeven.

De gemeente Edam-Volendam heeft een kerngroep Alcohol&drugs, waarin veel samenwerkingspartners deelnemen die zorgen voor informatie-uitwisseling en acties. In de gemeente Landsmeer heet de aanpak van schadelijk alcoholgebruik 'Blijf lekker fris'. Aan de hand van het jaarplan 2013 worden verschillende lokale activiteiten georganiseerd. De gemeente Waterland heeft een uitvoeringsplan 2011-2013 voor de aanpak van alcohol en drugs, ook hier vinden diverse acties plaats. In Purmerend is Brijder preventief werkzaam op de plekken waar jongeren zijn te vinden bijvoorbeeld binnen het jongerenwerk en op de scholen. In de gemeente Zaanstad verzorgt Brijder deskundigheidsbevordering voor diverse partijen, waaronder sportverenigingen. Daarnaast kunnen ouders verschillende ouderavonden bijwonen over alcohol en drugs. Tot slot organiseert de gemeente Beemster regelmatig zgn. Frisfeesten, waarmee zij aandacht vraagt voor het thema schadelijk alcoholgebruik.

Voor alle gemeenten geldt dat zonder samenwerking met partners als Brijder, onderwijs, jongerenwerk, sport, GGD etc. de aanpak van schadelijk alcoholgebruik niet van de grond komt.

Volledig aanbod van interventies

De hier genoemde voorbeelden zijn slechts een greep uit het totale aanbod van interventies die plaatshebben in de regio. Het volledige aanbod van interventies voor het thema alcohol in Zaanstreek-Waterland kunt u vinden in het Interventie-overzicht.

Hoe kunt u dit interventieoverzicht gebruiken?

Overzicht per doelgroep: in het overzicht kunt u per doelgroep opzoeken welke interventies door welke aanbieders en in welke gemeenten worden uitgevoerd.

Doorklikken naar I-database: vanuit het interventie-overzicht kunt u doorklikken daar de genoemde interventie in de I-database. U vindt daar meer informatie over de betreffende interventie. Wij streven naar een aanbod van interventies, dat onderzocht is op effectiviteit.

Voor meer informatie en advies kunt u contact opnemen met Laura Tiggelman, functionaris gezondheidsbevordering van GGD Zaanstreek-Waterland. T: 0900-2545454. E-mail: ltiggelman@ggdzw.nl.

Wat gebeurt er in de regio Zaanstreek-Waterland? In: Regionale VTV, Regionaal Kompas Volksgezondheid Zaanstreek-Waterland. Zaandam: GGD Zaanstreek-Waterland, Regionaalkompas GGD Zaanstreek-Waterland\Thema's\Alcohol, 4 september 2014.

Regionaal Kompas Volksgezondheid, versie 1.0, 30 augustus 2012
© GGD Zaanstreek-Waterland, Zaandam.